ผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอื่นตามนิยามแห่ง พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 3 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4229/2561)

ผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอื่นตามนิยามแห่ง พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 3 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4...

Continue reading...

กรณีไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์โดยตรง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2068/2561)

กรณีไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธ...

Continue reading...