คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ

เผยแพร่คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ

ผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอื่นตามนิยามแห่ง พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 3 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4229/2561)

ผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอื่นตามนิยามแห่ง พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 3 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4...

Continue reading...

กรณีไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์โดยตรง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2068/2561)

กรณีไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธ...

Continue reading...

ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายแจ้งวันนัดและสำเนาคำร้องให้แก่คู่ความอีกฝ่าย (ชั้นขอคืนของกลาง) (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3927/2563)

ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายแจ้งวันนัดและสำเนาคำร้องให้แก่คู่ความอีกฝ่าย (ชั้นขอคืนของกลาง) (คำพิพากษาศาลฎ...

Continue reading...

อำนาจฟ้อง พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3926/2563)

อำนาจฟ้อง พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3926/2563)     สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล[1...

Continue reading...

คำร้องขอแก้ฟ้องเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของลิขสิทธิ์ในส่วนซึ่งมิได้กล่าวไว้ ไม่ได้แก้ฟ้องโดยเปลี่ยนตัวผู้เสียหาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1264/2563)

คำร้องขอแก้ฟ้องเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของลิขสิทธิ์ในส่วนซึ่งมิได้กล่าวไว้ ไม่ได้แก้ฟ้องโดยเ...

Continue reading...

ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายนัดไต่สวนและสำเนาคำร้อง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4993/2563)

ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายนัดไต่สวนและสำเนาคำร้อง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4993/2563) สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศน...

Continue reading...

ความผิดฐานมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต โจทก์ต้องบรรยายฟ้องกำลังแรงม้าและขนาดความยาวของแผ่นบังคับโซ่อันเป็นองค์ประกอบความผิดด้วย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2286/2560)

ความผิดฐานมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต โจทก์ต้องบรรยายฟ้องกำลังแรงม้าและขนาดความ...

Continue reading...

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 66/2557 เป็นเพียงคำสั่งทางบริหาร (คำพิพากษาศาลฎีกาที่  8296-8297/2563)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 66/2557 เป็นเพียงคำสั่งทางบริหาร (คำพิพากษาศาลฎีกาที่  8296-8297/25...

Continue reading...

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะไม่ยอมรับสิทธิตามสัญญาที่ลูกหนี้มีต่อบุคคลอื่นตามความในมาตรา 122 แห่ง พร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ได้หรือไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1084/2564)

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะไม่ยอมรับสิทธิตามสัญญาที่ลูกหนี้มีต่อบุคคลอื่นตามความในมาตรา 122 แห่ง พร.บ...

Continue reading...