เรื่อง โอนสิทธิเรียกร้อง จำนอง พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่  2260/2562)

เรื่อง โอนสิทธิเรียกร้อง จำนอง พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2260/2562 ตาม ป....

Continue reading...

เรื่อง เช่าซื้อ พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1455/2562)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1455/2562 พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย การฟ้อ...

Continue reading...

เรื่อง ยืม จำนอง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่  5630/2562)

เรื่อง ยืม จำนอง โจทก์เป็นเจ้าหนี้เงินกู้จำเลยตามที่ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากเจ้าหนี้เดิม  โจทก์ย่อ...

Continue reading...

เรื่อง เช่าซื้อ (รถยนต์) (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4590/2562)

เรื่อง เช่าซื้อ (รถยนต์) (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4590/2562) มาตรา 572 แห่ง ป.พ.พ.บัญญัติถึงลักษณะและควา...

Continue reading...

การใช้เรือผิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในใบอนุญาตใช้เรือ ไม่ริบเรือประมงของกลาง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8480/2561)

การใช้เรือผิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในใบอนุญาตใช้เรือ ไม่ริบเรือประมงของกลาง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8480/2...

Continue reading...

การบังคับใช้ พ.ร.ก. การประมง และ พ.ร.บ. การประมง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5129/2560)

การบังคับใช้ พ.ร.ก. การประมง และ พ.ร.บ. การประมง (ฎ 5129/60 วินิจฉัยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4514/2560...

Continue reading...

การบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6661/2561)

การบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6661/2561&nbsp...

Continue reading...

ริบเรือประมงของกลาง กรณีใช้คนประจำเรือโดยไม่มีหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 838/2562)

ริบเรือประมงของกลาง กรณีใช้คนประจำเรือโดยไม่มีหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 838/25...

Continue reading...

อายุความตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาลฯ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6950/2560)

อายุความตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาลฯ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6950/2560 การที่โจทก์อนุญาตให้จำเลยขุดน้ำบาดาลไปใช้...

Continue reading...