คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1206/2495

แหล่งที่มา : กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

ย่อสั้น

ปลูกสร้างโรงเรือนบนถนนหลวงปิดกั้นหน้าที่ดินและบ้านเรือนโรงตลาดของผู้อื่น ทำให้เขาขัดข้องไม่สะดวกแก่การไปมาค้าขาย ขาดผลประโยชน์ที่เคยได้ดังนี้ เขาย่อมมีสิทธิฟ้องให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ปิดกั้นนั้นไปและเรียกค่าเสียหายได้

ย่อยาว

คดีนี้ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยหลายห้องแถวหมายอักษร ก.ข. ที่จำเลยปลูกในถนนหลวงกั้นหน้าที่ดินและห้องแถวของโจทก์และเรียกค่าเสียหาย
จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้รับความเสียหายและไม่มีอำนาจฟ้อง
ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ที่ดินที่จำเลยปลูกสร้างนั้น โจทก์ยกให้เป็นที่ถนนหลวงแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลย พิพากษายกฟ้อง
โจทก์อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
โจทก์ฎีกา
ศาลฎีกาเห็นว่า แม้โจทก์จะได้ยกที่ดินให้ทำเป็นถนนหลวง ขาดกรรมสิทธิ์ไปจากโจทก์แล้ว ก็ดีโจทก์ไม่มีสิทธิที่จะใช้เป็นทางสัญจร ใช้ถนนหลวงนี้ เมื่อมีผู้ใดมาปลูกสร้างที่กีดขวางอยู่หน้าที่ดินของโจทก์ที่ติดต่อกับถนนหลวง ก็เป็นการขัดขวางมิให้โจทก์เข้าออกสู่ถนนหลวงในที่ดินตรงนั้นได้ เมื่อโจทก์ออกมายังท้องถนนหลวง แม้จะวกวนหาช่องทางอื่นออกได้ โจทก์ก็ต้องเสียสิทธิและถูกทำลายสิทธิในการที่จะเดินหรือเข้าออกในที่ดินตรงนั้น โจทก์เป็นผู้ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษจากสาธารณชนคนอื่น จึงมีสิทธิฟ้องจำเลยได้
จึงพิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาพิพากษาใหม่

Share