คดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ไม่เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2133/2531)

ใช้เวลาอ่านประมาณ 1 นาที

คดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ไม่เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา

            คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2133/2531 การฟ้องคดีเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เป็นการฟ้องตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 49 ซึ่งเป็นกฎหมายสารบัญญัติส่วนหนึ่งที่เกี่ยวด้วยการคุ้มครองแรงงานหาใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาไม่ ศาลแรงงานกลางไม่จำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา

Share